ขายจี้หยกพม่าแท้ ราคาถูก มีใบเซอร์รับรองอัญมณีแท้จาก ม.บูรพา ให้ฟรี สำหรับจี้หยกพม่าที่ต่อท้ายหัวข้อสินค้าว่า “มีใบเซอร์” รายการไหนไม่มี สามารถติดต่อขอเพิ่มค่าเซอร์ได้ทุกชิ้น