ขายพลอยโกเมนแท้สีเขียว ราคาถูก มีใบเซอร์รับรองอัญมณีแท้จาก ม.บูรพา ให้ฟรี สำหรับพลอยโกเมนแท้สีเขียวที่ต่อท้ายหัวข้อสินค้าว่า “มีใบเซอร์” รายการไหนไม่มี สามารถติดต่อขอเพิ่มค่าเซอร์ได้ทุกเม็ด