ขายพลอยก้อนไม่เจียระไน จัดขายเป็นชุด ราคาถูก สำหรับพลอยก้อนไม่เจียระไนจะไม่มีใบเซอร์ให้ฟรี และไม่สามารถออกใบเซอร์ได้เพราะข้อจำกัดของเครื่องมือในการวิเคราะห์อัญมณี